home  |  contact

 

Stichting Impulsfonds Utrecht financiert ondernemers die willen groeien. MKB-bedrijven kunnen niet altijd makkelijk aan geld komen voor nieuwe investeringen. Stichting Impulsfonds Utrecht steunt talentvolle Utrechtse ondernemers bij het realiseren van hun groeiambities door het verstrekken van aanvullend kapitaal in de vorm van achtergestelde leningen.

Financiering is de laatste jaren voor veel ondernemers een probleem geworden. Ondernemers beschikken vaak over onvoldoende eigen vermogen. Banken zijn terughoudender geworden met het beschikbaar stellen van vreemd vermogen. Dat maakt het lastig om te investeren in de groei van je onderneming. Dat geldt zeker voor jonge of kleine ondernemingen. En dat is jammer. Want groeiende ondernemingen zorgen voor meer werkgelegenheid en meer welvaart. Stichting Impulsfonds Utrecht is opgericht om investeringsgeld te verzamelen en in te zetten voor de groei van Utrechtse ondernemingen.

Stichting Impulsfonds Utrecht richt zich op kleinschalige bedrijvigheid tot en met 5 (vaste) medewerkers.

Stichting Impulsfonds Utrecht is opgericht door Stichting Wittevrouwen Bolwerk , Stichting Vondellaan en Stichting Utrechtse Ondernemers Academie, met steun van KvK Midden-Nederland, ING Bank Midden-Nederland en Rabobank Utrecht.Deelname in de Stichting Impulsfonds Utrecht staat open voor andere partijen die het doel van de stichting willen ondersteunen en daarvoor kapitaal willen inbrengen.

Stichting Impulsfonds Utrecht heeft geen winstoogmerk