home  |  contact
Huisvesting

 

"It's lonely at the top", wordt wel gezegd van succesvolle ondernemers. Dat is misschien waar, maar ondernemen hoeft niet eenzaam te zijn. Sterker nog: eenzame ondernemers zijn zelden succesvol. Een goed netwerk van andere ondernemers (als leverancier, sparringpartner, co-producent of klant) is een belangrijke groeifactor.

Opgenomen zijn in een omgeving van professioneel ondernemerschap is daarom een voorwaarde voor financiering door de Stichting Impulsfonds Utrecht. Op dit moment kunnen financieringsaanvragen worden ingediend door ondernemers die:

- huurder zijn bij Hooghiemstra, of

- huurder zijn bij Vondelparc

- huurder zijn bij Rudolf Magnus

- deelnemer zijn (geweest) aan een van de leergangen van de Stichting Utrechtse Ondernemers Academie.