home  |  contact
Financiering

Om in aanmerking te komen voor financiering door de Stichting Impulsfonds Utrecht moet het aanvragende bedrijf te voldoende aan de volgende intakevoorwaarden:

- als onderneming ingeschreven zijn in het Handelsregister en op het moment van de aanvraag ten hoogste 5 medewerkers in loondienst hebben,

en

- gevestigd zijn in een van de deelnemende bedrijfsverzamelgebouwen. Momenteel zijn dat: Hooghiemstra, Vondelparc en Rudolf Magnus.

en/of

- ingeschreven zijn als deelnemer aan een of meer leergangen van de Stichting Utrechtse Ondernemers Academie,

en/of

- de Ondernemerstoets afgelegd te hebben