home  |  contact
Financiering

Behoefte aan aanvullende financiering? Dan kan Stichting Impulsfonds Utrecht misschien iets voor je betekenen. In het aanvraagformulier vind je een checklist met voorwaarden. Voldoe je aan deze voorwaarden, dien dan eerst het aanvraagformulier per e-mail. Bij de aanvraag hoort in elk geval een helder ondernemingsplan. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek met de ondernemersadviseur. Is de aanvraag niet volledig, dan wordt gevraagd om aanvullende gegevens te verstrekken.

In het gesprek met de ondernemersadviseur wordt duidelijk of de financieringsaanvraag zinvol en kansrijk is. Is dat het geval, dan zal je gevraagd worden om het definitieve ondernemingsplan te presenteren aan de Investeringscommissie. Op basis van het ondernemingsplan en de persoonlijke toelichting daarvan stelt de Investeringscommissie een financieringsadvies op voor het bestuur van de Stichting Impulsfonds Utrecht. Dit advies kan positief of negatief zijn. In een positief advies worden ook de voorwaarden voor financiering (looptijd, rente, eventuele bijzondere voorwaarden) opgenomen. Het bestuur neemt vervolgens een formele beslissing over de financieringsaanvraag. Slechts in uitzonderingsgevallen zal het bestuur afwijken van het advies van de Investeringscommissie. Als het bestuur een financieringsaanvraag toekent, kan daarna een leningsovereenkomst worden getekend en kan de lening beschikbaar worden gesteld.